Menu

XKLĐ Châu Âu

TUYỂN 20 NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHLB ĐỨC TUYỂN 20 NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHLB ĐỨC
Số lượng: 16
Lương: 3000€
Địa chỉ: CHLB Đức
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 05 ĐIỀU DƯỠNG TẠI ÁO TUYỂN 05 ĐIỀU DƯỠNG TẠI ÁO
Số lượng: 05
Lương: 2000€
Địa chỉ: Áo
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 5 NỮ THỢ MAY LÀM VIỆC TẠI SLOVAKIA TUYỂN 5 NỮ THỢ MAY LÀM VIỆC TẠI SLOVAKIA
Số lượng: 5
Lương: 800€
Địa chỉ: Slovakia
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 50 NAM/NỮ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN TẠI ĐỨC TUYỂN 50 NAM/NỮ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN TẠI ĐỨC
Số lượng: 50
Lương: 2500€
Địa chỉ: Đức
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 10 NAM CƠ KHÍ XÂY DỰNG TẠI LITVA TUYỂN 10 NAM CƠ KHÍ XÂY DỰNG TẠI LITVA
Số lượng: 10
Lương: 2000€
Địa chỉ: Litva
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 30 NAM/NỮ NÔNG NGHIỆP ĐAN MẠCH TUYỂN 30 NAM/NỮ NÔNG NGHIỆP ĐAN MẠCH
Số lượng: 30
Lương: 1200€
Địa chỉ: Đan Mạch
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 13 NAM CƠ KHÍ BULGARIA TUYỂN 13 NAM CƠ KHÍ BULGARIA
Số lượng: 13
Lương: Trên 900€
Địa chỉ: Bulgaria
Trạng thái: Đã tuyển đủ
TUYỂN 30 NAM/NỮ THỢ MAY BULGARIA TUYỂN 30 NAM/NỮ THỢ MAY BULGARIA
Số lượng: 30
Lương: Trên 700€
Địa chỉ: Bulgaria
Trạng thái: Đã tuyển đủ
TUYỂN 03 NỮ LÀM NAIL TẠI CROATIA TUYỂN 03 NỮ LÀM NAIL TẠI CROATIA
Số lượng: 03
Lương: Trên 800€
Địa chỉ: Croatia
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 10 NAM/NỮ ĐÓNG GÓI GIÀY TẠI CỘNG HÒA SÉC TUYỂN 10 NAM/NỮ ĐÓNG GÓI GIÀY TẠI CỘNG HÒA SÉC
Số lượng: 10
Lương: 1500€
Địa chỉ: Cộng hòa Czech
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 20 NAM/NỮ SẢN XUẤT DÂY CÁP Ô TÔ TUYỂN 20 NAM/NỮ SẢN XUẤT DÂY CÁP Ô TÔ
Số lượng: 20
Lương: Trên 800€
Địa chỉ: Ba Lan
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 10 NAM LẮP RÁP KHUNG CỬA SỔ BA LAN TUYỂN 10 NAM LẮP RÁP KHUNG CỬA SỔ BA LAN
Số lượng: 10
Lương: Trên 800€
Địa chỉ: Ba Lan
Trạng thái: Đang tuyển
1 2 3 4 5