Menu

XKLĐ Châu Âu

TUYỂN 02 NAM/NỮ TẠP VỤ TẠI PHÁP TUYỂN 02 NAM/NỮ TẠP VỤ TẠI PHÁP
Số lượng: 02
Lương: Trên 2000€
Địa chỉ: Pháp
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 02 NAM/NỮ BẢO TRÌ VỆ SINH TẠI PHÁP TUYỂN 02 NAM/NỮ BẢO TRÌ VỆ SINH TẠI PHÁP
Số lượng: 02
Lương: Trên 2000€
Địa chỉ: Pháp
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 01 NAM PHỤ BẾP TẠI PHÁP TUYỂN 01 NAM PHỤ BẾP TẠI PHÁP
Số lượng: 01
Lương: Trên 2000€
Địa chỉ: Pháp
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 25 NAM XÂY DỰNG NEW ZEALAND TUYỂN 25 NAM XÂY DỰNG NEW ZEALAND
Số lượng: 25
Lương: Trên 2500€
Địa chỉ: New Zealand
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 10 NAM LẮP RÁP Ô TÔ TẠI SLOVAKIA TUYỂN 10 NAM LẮP RÁP Ô TÔ TẠI SLOVAKIA
Số lượng: 10
Lương: Trên 1250$
Địa chỉ: Slovakia
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 43 NAM XÂY DỰNG CROATIA TUYỂN 43 NAM XÂY DỰNG CROATIA
Số lượng: 43
Lương: 1800€
Địa chỉ: Croatia
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 13 NAM CƠ KHÍ TẠI BULGARIA TUYỂN 13 NAM CƠ KHÍ TẠI BULGARIA
Số lượng: 13
Lương: Trên 1200€
Địa chỉ: Bulgaria
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 28 CÔNG NHÂN MAY TẠI BULGARIA TUYỂN 28 CÔNG NHÂN MAY TẠI BULGARIA
Số lượng: 25
Lương: Trên 1000€
Địa chỉ: Bulgaria
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 50 NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỊT BALAN TUYỂN 50 NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỊT BALAN
Số lượng: 50
Lương: Trên 900€
Địa chỉ: Ba Lan
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 50 NAM/NỮ TỔNG HỢP HY LẠP TUYỂN 50 NAM/NỮ TỔNG HỢP HY LẠP
Số lượng: 50
Lương: Trên 800€
Địa chỉ: Hy Lạp
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 30 NAM/NỮ KHÁCH SẠN HY LẠP TUYỂN 30 NAM/NỮ KHÁCH SẠN HY LẠP
Số lượng: 30
Lương: Trên 950€
Địa chỉ: Hy Lạp
Trạng thái: Đang tuyển
TUYỂN 20 NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHLB ĐỨC TUYỂN 20 NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI CHLB ĐỨC
Số lượng: 16
Lương: 3000€
Địa chỉ: CHLB Đức
Trạng thái: Đang tuyển
1 2 3 4 5 6